Актуална тема » Обявление № 11 / 24.02.2016 г.

Дирекция „ ТСУ, А и КС” при Община Ковачевци, обявява на заинтересованите страни, че е изработен, проект за ПУП -Изменение на план за регулация за част от кв.49 с изменение улица ОТ 335з, ОТ 335с И ОТ 335м  с.Ковачевци на Община Ковачевци

             С  проекта за  ПУП -Изменение на план за регулация за част от кв.49 с изменение улица ОТ 335з, ОТ 335с И ОТ 335м  с.Ковачевци на Община Ковачевци

  заинтересованите лица могат да се запознаят в Дирекция „ ТСУ, А и КС”

 ОТ  ОБЩИНАТА