Актуална тема » Дирекции „Бюро по труда“ Перник

уведомяват работодателите, че разполагат с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/  през месец АПРИЛ 2016 г., както следва: виж приложената таблица

Obiava Merki_04.2016