Актуална тема » Протокол – с размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване, в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище на територията на Община Ковачевци

Протокол – пасища и мери