Новини »

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Перник
уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/
през месец юли  2016 г., както следва:Obiava Merki_07.2016_publikuvane na 18.07.2016