Новини » СЪОБЩЕНИЕ

Община Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че е подготвен проект на нова Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, за рекламните информационнни и монументално – декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Ковачевци.

Наредба