Актуална тема »

Общинска служба по земеделие – Ковачевци на основание чл.72,ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици  и ползватели на земеделски земи за стопанската 2016/2017 година в землищата на с. Егълница, с. Калище и с. Сирищник, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ.

Предварителните регистри се намират в офиса на Общинска служба по земеделие – Ковачевци.