Актуална тема » Запитване за оферта

Запитване за оферта

До: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

 

Съгласно Наредба № 12-Глава втора „Условия за предоставяне на финансова помощ“, Раздел V „Допустими разходи“, чл. 29, ал. 15 „За кандидати, които са възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки, когато заявеният за финансиране разход по ал. 1 не е включен в списъка по ал. 8 към датата на подаване на заявлението за подпомагане, обосноваността на разходите се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал, по които оферентите трябва да отговарят на изискванията на ал. 11.“ и ал. 16 „Кандидатите събират офертите по ал. 15 чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществени поръчки.

Община Ковачевци предвижда да кандидатства с проект : „Реконструкция на Целодневна детска градина-с. Лобош, община Ковачевци“, част от който проект включва доставка на оборудване и обзавеждане на Целодневна детска градина в с. Лобош, община Ковачевци.

В рамките на този обект са включени и разходи по чл.29 ал.1 от Наредба №12. които не са включени в списъка по чл.29 ал.8 от Наредба №12 към датата на подаване на заявлението за подпомагане.

 

Описание на видовете работи

мярка

Количество

1

Доставка на маси за столова на партерен етаж на детска градина

Маса за хранене с заоблен плот – 80×80 H=60 см.

бр.

7,00

2

Доставка на столове за столова на партерен етаж на детска градина  – детско столче от твърда пластмаса .Столчето е стабилно и същевременно леко, благодарение на което може лесно да се пренася в различни помещения. H=30/60 см.

бр.

28,00

3

Доставка и монтаж на кухнеско оборудване на детска градина

3.1.

Дървена лавица 900х450

бр.

1,00

3.2.

Умивален крайстенен шкаф 1800х600/900 с 2 бр. умивални басейна алпака 400х400/300

бр.

1,00

3.3.

Кухненски крайстенен умивален басейн 600х600/900

бр.

5,00

3.4.

Кухненска крайстенна работна маса 900х600/900

бр.

3,00

3.5.

Хладилник 600х600/1800

1.Професионален вертикален хладилен шкаф с 1 плътна врата.

Нискотемпературен – диапазон от -22 до -17’ градуса.

Изцяло неръждаеми, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака.

Преместваеми във височина подсилени решетки с размер 540/650 мм - 3бр

Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя.

Тропичен клас  - ефективен в среда до +43 градуса

Обем: 700л

Размери: 730/845/2150

Мощност: 0.5KW/230V

2. Професионален вертикален хладилнилен шкаф с 2 плътни врати.

Среднотемпературен – диапазон от -2 до +8’C градуса.

Изцяло неръждаеми, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака.

Преместваеми във височина подсилени решетки с размер 540/650 мм - 6б

Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя.

Осветление в камерата и ключалки за заключване на вратите.

Тропичен клас  - ефективен в среда до +43 градуса

Обем: 1400л

Размери: 1320/845/2100

Мощност: 0.5KW/220V

бр.

1,00+2,00=3

3.6.

Кухненска крайстенна работна маса 1200х750/900

Работна маca – островна или крайстенна (със заден борд), с два долни плота – междинен и долен.

Kаширан работен плот и крака от неръждаем профил 40/40мм с регулируеми във височина пластмасови набивки в цвят „метално сиво“. Изработени от неръждаема стомана AISI 304.

бр.

3,00

3.7.

Ел. кухненска готварска печка с 4 плочи и фурна

Професионална електрическа печка с 4 квадратни електрически котлона с метален ринг

всеки от тях 220х220 мм (с вграден протектор).

6 позиционен превключвател за всяка плоча.

Фурна със статично нагряване с размер 535/710мм за 1 тава GN 2/1 или 2 тави GN 1/1.

Изработена от неръждаема стомана, терморегулатори – горен и долен за фурната.

Мощност на плочите – по 4×2,6 KW, на фурната 5,4 KW.

Обща мощност: 15,8KW/400V.

Външни размери: 800/700/850

бр.

1,00

3.8.

Ел. фурна 600х600/900

бр.

1,00

3.9.

Шубер 800х800

бр.

3,00

3.10.

Дървен двустранен шкаф 2600х750/900 с 3 бр. полици през 250 мм на 15 мм над пода

бр.

2,00

3.11.

Контейнер за отпадъци

Лесно подвижен

Подходящ за поставяне в миялни помещения

Изцяло от неръждаема стомана

Ф40, H40

бр.

1,00

4

Доставка и монтаж на радиатори за стая за игра и столова партерен етаж на детска градина – алуминиеви, с обща мощност 21 KW

бр.

7,00

5

Доставка и монтаж на люлки

 • Възрастова група: от 0 до 12г.
 • Размер на съоръжението:
 • В:2.00м. Ш:1.00м. Д:4.00м.
 • Зона за безопасност 12 кв.м
 • Височина на падане: 1.20 м

бр.

4,00

6

Достaвка и монтаж на катерушки

 • Възрастова група: от 3 до 12г.
 • Размер на съоръжението:
 • В:0.50м. Ш:0.50м. Д:2.50м.
 • Зона за безопасност: 12кв.м.
 • Височина на падане: по- малко   от 0.60 м

бр.

8,00

7

Доставка и монтаж на пързалки

 • Възрастова група: от 3 до 12г.
 • Размер на съоръжението:
 • В:1.30м. Ш:0.60м. Д:2.30м.
 • Зона за безопасност: 19кв.м.
 • Височина на падане: 0.60 м

бр.

4,00

8

Доставка и монтаж на пейки за сядане

 1. Маса с пейки моноблок  – Възрастова група: от 3 до 12г.

Размер на съоръжението:

В:0.50м. Ш:1.30м. Д:1.30м.

 

 1. Възрастова група: от 3 до 12г.

Размер на съоръжението:

В:0.80м. Ш:1.90м. Д:0.60м.

 

бр.

4,00 + 6,00

 

 

 

 

Предлаганите от фирмата услуги и доставки с тяхната техническа спецификация (в случай че тя е по-подробна, може да я приложите към бланката).

Вашата оферта трябва да съдържа:

 1.  Име и адрес на оферента;
 2.  Техническа спецификация, съответстваща на тази в настоящото запитване;
 3.  Цена с описание на ДДС;
 4.  Валидност на офертата.

Моля, офертата да съдържа цялата необходима информация, за да бъде оценена. Да бъде изготвена на официална бланка на представляваната от Вас фирма, подписана, подпечатана, и да ни бъде изпратена по пощата с обратна разписка на горепосочения адрес за кореспонденция или доставена лично в срок не по-късно от 17,00 часа на 27.09.2016г.

Моля, също така да ни информирате дали Вашата фирма е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията поради факта, че това е задължително условие към предлаганите от нас доставчици при приемане и оценяване на проектите, финансирани от ПРСР 2014 – 2020 г.

 

Васил Станимиров

Кмет на

Община Ковачевци

 

 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

За доставка на оборудване и обзавеждане на Целодневна детска градина в с. Лобош, община Ковачевци.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Към техническа спецификация за доставка на оборудване и обзавеждане на Целодневна детска градина в с. Лобош, община Ковачевци.

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ДО (наименование, населено място, адрес, получаващо лице)

ОТ (наименование, правна форма, ЕИК, населено място, адрес, представляващо

лице, данни за контакт – телефон, факс, e-mail)

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящето ви предоставяме нашата индикативна оферта за доставка и монтаж на:

 

Описание на видовете работи

мярка

Количество

Ед.цена

Стойност без ДДС

1

Доставка на маси за столова на партерен етаж на детска градина

Маса за хранене с заоблен плот – 80×80 H=60 см.

бр.

7,00

2

Доставка на столове за столова на партерен етаж на детска градина  – детско столче от твърда пластмаса .Столчето е стабилно и същевременно леко, благодарение на което може лесно да се пренася в различни помещения. H=30/60 см.

бр.

28,00

3

Доставка и монтаж на кухнеско оборудване на детска градина

3.1.

Дървена лавица 900х450

бр.

1,00

3.2.

Умивален крайстенен шкаф 1800х600/900 с 2 бр. умивални басейна алпака 400х400/300

бр.

1,00

3.3.

Кухненски крайстенен умивален басейн 600х600/900

бр.

5,00

3.4.

Кухненска крайстенна работна маса 900х600/900

бр.

3,00

3.5.

Хладилник 600х600/1800

 

1.Професионален вертикален хладилен шкаф с 1 плътна врата.

Нискотемпературен – диапазон от -22 до -17’ градуса.

Изцяло неръждаеми, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака.

Преместваеми във височина подсилени решетки с размер 540/650 мм - 3бр

Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя.

Тропичен клас  - ефективен в среда до +43 градуса

Обем: 700л

Размери: 730/845/2150

Мощност: 0.5KW/230V

2. Професионален вертикален хладилнилен шкаф с 2 плътни врати.

Среднотемпературен – диапазон от -2 до +8’C градуса.

Изцяло неръждаеми, отвън и отвътре върху иноксови регулируеми крака.

Преместваеми във височина подсилени решетки с размер 540/650 мм - 6б

Изцяло медна охладителна система, динамично охлаждане, автоматично обезледяване на изпарителя.

Осветление в камерата и ключалки за заключване на вратите.

Тропичен клас  - ефективен в среда до +43 градуса

Обем: 1400л

Размери: 1320/845/2100

Мощност: 0.5KW/220V

бр.

1,00+2,00=3

3.6.

Кухненска крайстенна работна маса 1200х750/900

 

Работна маca – островна или крайстенна (със заден борд), с два долни плота – междинен и долен.

Kаширан работен плот и крака от неръждаем профил 40/40мм с регулируеми във височина пластмасови набивки в цвят „метално сиво“. Изработени от неръждаема стомана AISI 304.

бр.

3,00

3.7.

Ел. кухненска готварска печка с 4 плочи и фурна

 

Професионална електрическа печка с 4 квадратни електрически котлона с метален ринг

всеки от тях 220х220 мм (с вграден протектор).

6 позиционен превключвател за всяка плоча.

Фурна със статично нагряване с размер 535/710мм за 1 тава GN 2/1 или 2 тави GN 1/1.

Изработена от неръждаема стомана, терморегулатори – горен и долен за фурната.

Мощност на плочите – по 4×2,6 KW, на фурната 5,4 KW.

Обща мощност: 15,8KW/400V.

Външни размери: 800/700/850

бр.

1,00

3.8.

Ел. фурна 600х600/900

бр.

1,00

3.9.

Шубер 800х800

бр.

3,00

3.10.

Дървен двустранен шкаф 2600х750/900 с 3 бр. полици през 250 мм на 15 мм над пода

бр.

2,00

3.11.

Контейнер за отпадъци

 

Лесно подвижен

Подходящ за поставяне в миялни помещения

Изцяло от неръждаема стомана

Ф40, H40

бр.

1,00

4

Доставка и монтаж на радиатори за стая за игра и столова партерен етаж на детска градина – алуминиеви, с обща мощност 21 KW

бр.

7,00

5

Доставка и монтаж на люлки

 

 • Възрастова група: от 0 до 12г.
 • Размер на съоръжението:
 • В:2.00м. Ш:1.00м. Д:4.00м.
 • Зона за безопасност 12 кв.м
 • Височина на падане: 1.20 м

бр.

4,00

6

Достaвка и монтаж на катерушки

 • Възрастова група: от 3 до 12г.
 • Размер на съоръжението:
 • В:0.50м. Ш:0.50м. Д:2.50м.
 • Зона за безопасност: 12кв.м.
 • Височина на падане: по- малко   от 0.60 м

бр.

8,00

7

Доставка и монтаж на пързалки

 • Възрастова група: от 3 до 12г.
 • Размер на съоръжението:
 • В:1.30м. Ш:0.60м. Д:2.30м.
 • Зона за безопасност: 19кв.м.
 • Височина на падане: 0.60 м

бр.

4,00

8

Доставка и монтаж на пейки за сядане

 1. Маса с пейки моноблок  – Възрастова група: от 3 до 12г.

Размер на съоръжението:

В:0.50м. Ш:1.30м. Д:1.30м.

 

 1. Възрастова група: от 3 до 12г.

Размер на съоръжението:

В:0.80м. Ш:1.90м. Д:0.60м.

 

бр.

4,00 + 6,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валидност на офертата: ………………………..

 

 

Подпис:………………………………

(печат)