Актуална тема » Съобщение

Община Ковачевци уведомява всички заинтересовани лица, че на 01.11.2016г. от 13ч. в общинска администрация Ковачевци ще се проведе Втори етап от Процедура за публичен подбор за избор на Управител на  еднолично дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала Община Ковачевци.  Допуснатите кандидати следва да се явят 15 мин. преди обявения час, като носят със себе си лична карта.