Новини » Обявление на актуализация на годишна програма за управление и разпореждане на имотите общинска собственост за 2016 година

ОБЯВЛЕНИЕ ПРОМЯНА ПРОГРАМА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 2016(1)