Актуална тема » Заповед

Попълване на имоти по кадастрален план на с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник

Заповед РД 504