Актуална тема »

ДО

Г-Н ИВО ДИМОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН   ДИМОВ,  

С оглед на събитията от последните дни и исканията на  евродепутата Андрей Ковачев, името на управлявания от Вас град и община, да бъдат преименувани на Свети Димитър, като Кмет на община Ковачевци, където е родното място на Георги Димитров, заставам до Вас и Ви подкрепям  за изразената позиция, да  носим  в себе си паметта на своя род и предци. Да уважаваме миналото си, за да градим успешно бъдещето си!

Никой народ не може да избяга от своето минало, независимо какво е било. Но е заклеймен да повтори грешките от историята си, ако правилно не разчете поуките от нея.

За един герой, за други не, Димитров, на който е  кръстен  градът, какъвто и да е, е  част от историята на България, а тя трябва да се знае и помни.

Събитията трябва да се помнят, за да не се повтарят. Човечеството не може да си позволи повече самоунищожения и погроми, ние не можем да си позволим културна и икономическа разруха, нито да се появяват наченки на омраза помежду  ни.

Успехите ни ще дойдат, ако е възможно да успеем да съхраним доброто и полезното в наши дни!

 

С уважение,

 

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци