Актуална тема »

Общинска администрация Ковачевци уведомява населението, че единствения достъп  до общината е през Радомир – Извор – Дебели лаг.

Пътищата на територията на общината са проходими при зимни условия.

На 06.01.2017 г. автобусните линии няма да се изпълняват.