Актуална тема »

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация  Ковачевци, обяви старт на кампанията по събиране на местни данъци и такси.

Звено „Местни приходи и такси”  при Община Ковачевци е в готовност, да приема първите клиенти, желаещи да заплатят дължимите данъци и такси за 2017 година.

Гражданите, които заплатят целия размер на дължимия годишен данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства до края на месец април, могат да ползват 5 % отстъпка. Задълженията могат да бъдат платени и на части, като това става на две равни вноски в сроковете до 30 юни и до 31 октомври, както и по банков път:

                         „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” -  АД,  клон РАДОМИР

BIG : IABGBGSF               IBAN : BG57IABG74788400576000

                                  442100 – ДАНЪК НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

                                  442400 – ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

                                  442300 – ДАНЪК ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Община Ковачевци  за втора година  предоставя възможност на    жителите,  да плащат онлайн всички местни данъци и такси, от която и да е
точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия
свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и
много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а
на фирмите.
         Телефон за връзка: 0885 74 75 27 –  Мария Асенова – Гл. специалист „МПТ”   при Община Ковачевци

Общинска администрация- Ковачевци