Декларации по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси » Общински съвет Ковачевци и кметове

Васил Кирилов Станимиров 1

Васил Кирилов Станимиров 2

Васил Кирилов Станимиров 3

Васил Кирилов Станимиров 4

Васил Кирилов Станимиров 5

Васил Кирилов Станимиров 6

Васил Кирилов Станимиров 7

Васил Кирилов Станимиров 8

Васил Кирилов Станимиров 9

Васил Кирилов Станимиров 10

Васил Кирилов Станимиров 11

Васил Кирилов Станимиров 12

Васил Кирилов Станимиров 13

Васил Кирилов Станимиров 14

Васил Кирилов Станимиров

Венцислав Асенов Тодоров

Венцислав Асенов Тодоров1

Георги Цветков Шияков 1

Георги Цветков Шияков

Емилия Петрова Тонева 1

Емилия Петрова Тонева 2

Емилия Петрова Тонева 3

Емилия Петрова Тонева

Ивайло Славчов Йорданов 1

Ивайло Славчов Йорданов

Иванка Димитрова Тодорова 1

Иванка Димитрова Тодорова

Ина Тодорова Найденова 1

Ина Тодорова Найденова

Йордан Венциславов Тодоров (2)

Йордан Венциславов Тодоров

Марияна Методиева Миленова

Марияна Методиева Миленова1

Методи Симеонов Методиев1

Методи Симеонов Методиев

Николай Петров Милошов (2)

Николай Петров Милошов 1

Николай Петров Милошов 2

Николай Петров Милошов 3

Николай Петров Милошов

Николай Станков Николов 1

Николай Станков Николов

Пламен Янев Янев 1

Пламен Янев Янев

Татяна Георгиева Янева 1

Татяна Георгиева Янева