Общинска администрация » Декларации по Закона за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Ангелина Младенова

Антония Гигова

Бойка Лозанова (2)

Бойка Лозанова

Валентина Клинчарска

Валентина Симеонова

Васил Бегов

Василка Гебова

Васко Василев

Весела Борисова (2)

Весела Борисова

Гергана Найденова

Гергана Първанова

Диляна Боянова

Димитър Миланов

Ива Борисова (2)

Ива Борисова

Илиян Илиев

Ина Фидосова

Ирена Крумова

Кирил Борисов

Кирил Методиев

Красимира Крумова

Кристияна Александрова

Кристияна Рангелова

Лили Шиякова

Любен Георгиев

Людмила Георгиева

Мариела Кючукова

Мария Асенова

Мартина Аврамова

Методи Станков

Милена Здравкова

Милена Тодорова

Николай Жотев

Николина Рангелова

Рая Георгиева

Ренета Кирилова

Софка Стоядинова (2)

Софка Стоядинова

Станислав Димитров

Стефка Кирилова (2)

Стефка Кирилова

Стоян Стойнев

Сузана Михайлова

Уляна Топалова

Христо Булев (2)

Христо Булев

Цветан Асенов

Цветанка Димитрова

Цветанка Михайлова (2)

Цветанка Михайлова