Местни избори 2019 г. »

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ I
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ОБЛАСТ ПЕРНИК   ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ
НАСЕЛЕНО МЯСТО -Косача и Слатино
КМЕТСТВО …………………..   СЕКЦИЯ № 001
Адрес на избирателната секция -сградата на кметско наместничество с.Косача

—————————————————-
Собствено, бащино и фамилно име
—————————————————-
АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ АЛЕКСОВ
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ АЛЕКСАНДРОВ
АНДРЕЙ СТЕФАНОВ АРИЗАНОВ
АНДРЕЙ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
АНТОАНЕТА ИВАНОВА РАНГЕЛОВА
АСКА ПЪРВАНОВА ТОДОРОВА
БОГОМИЛ БОРИСОВ АЛЕКСОВ
БОЙЧО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН СЕРГИЕВ МИХАЛКОВ
ВАСИЛЕНКА СОТИРОВА АЛЕКСОВА
ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА РАНГЕЛОВА
ВАСИЛКА МИХАЙЛОВА МИНЕВА
ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЗАХАРИЕВ
ВЛАДИЛИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА
ГАБРИЕЛА БОГДАНОВА ПЪРВАНОВА
ГАБРИЕЛА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ СТОИЧКОВ
ГЕОРГИ МИТКОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ПАВЛОВ
ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ МИХАЛКОВ
ГЕОРГИ ОГНЯНОВ СТОИЛОВ
ГЕОРГИ СЛАВЧОВ ГЕОРГИЕВ
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ДИМИТКО ГИНЧЕВ СЛАВЕВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
ДОЛОРЕС ПЕТРОВА ПАВЛОВА
ЕВЛОГИ ПАВЛОВ СТУБЕЛСКИ
ЕМИЛ ИВАНОВ МИРЧЕВ
ЗОЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА
ИВАН МИХАЙЛОВ ПАВЛОВ
ИВАН ПЛАМЕНОВ КРУМОВ
ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА
ЙОРДАН КИРЧЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАНКА МЛАДЕНОВА РАНГЕЛОВА
КИРИЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ
КОСТАДИН СТАНИМИРОВ КОТЕВ
ЛИЛЯНА МЕТОДИЕВА ТОМАНОВА
ЛЮБЕН ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ
ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ КИРИЛОВ
ЛЮДМИЛА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА
МАГДА АВЕЛОВА МИХАЛКОВА
МАГДАЛЕНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА
МАРИКА ПЕТРОВА ХРИСТОВА
МЕТОДИ ГРИГОРОВ ЦВЕТКОВ
МИЛЕНА СИМЕОНОВА ВЕНЕВА
МИЛКА АНДРЕЕВА АРИЗАНОВА
МИЛКА КИРИЛОВА АРИЗАНОВА
МИРОСЛАВ ЛЮБЕНОВ ЗАХАРИЕВ
МИХАИЛ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСОВ
МЛАДЕН ИВАНОВ ТОДОРОВ
НИКОЛА ЛОНА СПАСОВ
ОГНЯН ИВАНОВ ПЕОВСКИ
ПЕТЪР НАЙДЕНОВ МИХАЛКОВ
ПЛАМЕН ЕМИЛОВ КОВАЧЕВ
РИЛКА СТАМЕНОВА МОДЕВА
РОСТИСЛАВ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
СИЙКА ИВАНОВА МЛАДЕНОВА
СИМЕОН ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ
СЛАВКА ИВАНОВА ВЕЛИНОВА
СЛАВЧО ИВАНОВ ЯНАКИЕВ
СНЕЖАНА МЕТОДИЕВА ГРИГОРОВА
СТАНИСЛАВА ЯНЕВА ЦВЕТКОВА
СТАНКА ИВАНОВА ПОПОВА
СТАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА
СТЕФАН ЙОРДАНОВ СЕРГИЕВ
СТЕФАН КОСТАДИНОВ АРИЗАНОВ
СТЕФКА ТОДОРОВА ВАРАДИНОВА
СТОИМЕН ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ
ТАТЯНА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА
ТЕМЕНУЖКА СТОЯНОВА СЕРГИЕВА
ТОНА ИЛИЕВА АЛЕКСАНДРОВА
ТОШКО СТОЯНОВ ТОДОРОВ
ХРИСТО БОЙКОВ ПАВЛОВ
ЦВЕТАНКА НАКЕВА СТОИМЕНОВА

кметски наместник: Любен Георгиев

Секретар на община/район: ВрИД Ива Борисова