ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2020 година » ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ