З  А  П  О  В  Е  Д

 

№РД 58/12.02.2020 г.

с.Ковачевци

     На основание чл.44, ал.2 от Закона ЗМСМА, чл.37в, ал.16 ЗСПЗЗ, във връзка с Решение №49 от Протокол №7 от редовното заседание на Общински съвет- Ковачевци, проведено на 31.01.2020 г.

 

 

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:


    Да се предоставят под наем общински имоти- полски пътища, попадащи в масиви за ползване на ползвателите,  по сключени споразумения, описани в списъци по землищe за с.Сирищник, на територията  на община Ковачевци, както следва: село СИРИЩНИК

Ползвател

БЗЗ

Ползвана площ

Площ на имота

№ на имот по КВС

№ на имот по ЗКИР

БОРИСЛАВ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ 1

1.402

2.417

28022 28.22
БОРИСЛАВ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ 7

1.067

1.473

13023 13.23
БОРИСЛАВ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ 43

0.997

1.031

75012 75.12
БОРИСЛАВ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ 1

0.539

7.097

566 0.566
БОРИСЛАВ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ 9

0.359

0.442

13040 13.40
БОРИСЛАВ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ 30

0.323

3.927

78001 78.1
БОРИСЛАВ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ 1

0.222

0.650

28018 28.18
БОРИСЛАВ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ 5

0.161

3.927

78001 78.1
БОРИСЛАВ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ 22

0.155

3.927

78001 78.1
БОРИСЛАВ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ 16

0.088

1.503

21006 21.6
БОРИСЛАВ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ 65

0.081

1.503

21006 21.6
БОРИСЛАВ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ 7

0.038

0.346

491 0.491
БОРИСЛАВ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ 5

0.030

0.030

78035 78.35
   

5.462

   
ГЕОРГИ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ 98

1.212

1.213

80043 80.43
ГЕОРГИ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ 21

0.413

0.705

78093 78.93
ГЕОРГИ ДАНЧОВ ГЕОРГИЕВ 21

0.164

2.487

78088 78.88
   

1.789

   
ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ 10

1.722

3.669

17014 17.14
ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ 49

1.426

2.404

77006 77.6
ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ 56

1.190

1.609

63043 63.43
ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ 14

1.122

1.193

79013 79.13
ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ 32

0.756

1.565

49022 49.22
ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ 49

0.613

1.253

402 0.402
ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ 44

0.536

2.200

63008 63.8
ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ 18

0.411

2.487

78088 78.88
ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ 46

0.357

2.575

374 0.374
ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ 14

0.188

0.515

79024 79.24
ИВАЙЛО ЕВТИМОВ ВАСИЛЕВ 95

0.085

0.540

89019 89.19
   

8.406

   
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 88

2.398

4.610

39017 39.17
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 84

1.550

1.773

56132 56.132
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 58

0.907

2.043

41001 41.1
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 40

0.794

6.538

39001 39.1
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 84

0.788

3.576

56077 56.77
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 88

0.698

6.538

39001 39.1
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 84

0.677

0.694

56110 56.110
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 6

0.646

1.454

60008 60.8
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 53

0.638

1.090

64007 64.7
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 58

0.618

0.791

41016 41.16
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 53

0.603

2.261

250 0.250
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 69

0.540

2.417

28022 28.22
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 84

0.526

0.572

56092 56.92
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 55

0.525

0.556

71010 71.10
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 84

0.472

0.518

56010 56.10
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 19

0.452

6.538

39001 39.1
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 53

0.448

0.469

64020 64.20
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 58

0.394

7.700

141 0.141
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 19

0.372

4.610

39017 39.17
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 40

0.322

0.322

39052 39.52
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 84

0.256

0.324

56026 56.26
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 84

0.208

0.208

56076 56.76
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 84

0.204

0.204

56100 56.100
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 6

0.097

7.771

235 0.235
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 24

0.071

3.927

78001 78.1
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 2

0.036

7.700

141 0.141
КАТЯ КИРИЛОВА ЙОРДАНОВА 40

0.035

0.071

39062 39.62
   

15.275

   
РАЛИЦА ВИЛИЯНОВА ИГНАТОВА 54

0.731

0.891

31007 31.7
РАЛИЦА ВИЛИЯНОВА ИГНАТОВА 54

0.379

0.441

31003 31.3
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА СТАНИМИРОВА 17

0.158

2.487

78088 78.88

 

 

 

рентно плащане за землището, което за село Сирищник е 10 лв.

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда предвиден в АПК.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

инж.Любомир Цветков

 зам.-кмет на Община Ковачевци

/оправомощен със Заповед РД №12/08.01.2020г../

 

ВБ