Бюджет и финанси » Покана за публично обсъждане на Отчета на Бюджет 2019г. на Община Ковачевци

pokana_otchet_budget_2019_KOVACHEVTSI (1)