Общинска администрация » Кметства и кметски наместничества

Кметство Сирищник

Кметски наместник : Пламен Янев

Тел. : 0884705025

Кметско наместничество Чепино

Кметски наместник

Тел.:

Кметство Калище

Кметски наместник : Йордан Тодоров

Тел.: 0887996968

Кметско наместничество Косача

Кметски наместник : Любен Георгиев

Тел. :

Кметско наместничество Светля

Кметски наместник : Стефка Евтимова

Тел.: 0884705026

-

Кметско наместничество Ракиловци

Кметски наместник : Методи Станков

Тел.: 0884705023

-

Кметство  Лобош

Кметски наместник : Георги Шияков

Тел.: 0884705022

-

Кметство  Егълница

Кметски наместник : Иванка Димитрова

Тел. : 0884705020