Във връзка с предстоящото 18-то поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, което ще започне на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20.00 часа на 3 октомври 2021 година, Община Ковачевци обявява процедура по набиране и подбор на преброители и контрольори.

В периода от 25 май до 10 юни 2021 г. кандидатите могат да подават необходимите документи в Деловодството на Община Ковачевци , всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч.

Кандидатите за преброители и контрольори трябва да попълнят заявление и автобиография по образец, съгласие за обработка на личните им данни.

Zayavlenie_02102020

 

CVTemplate_02022020