Общинска администрация » Декларации по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

Александър Бориславов Монов 1

Александър Бориславов Монов

Ангелина Димитрова Младенова 1

Ангелина Димитрова Младенова

Анна Николова Цветкова 1

 

Анна Николова Цветкова

Бойка Божичкова Лозанова 1

Бойка Лозанова

Валентина Любомирова Андреева

Ваня Иванова Величкова 1

Ваня Иванова Величкова

Василка Димитрова Гебова 1

Василка Димитрова Гебова 2

Василка Димитрова Гебова

Венета Крумова Георгиева 1

Венета Крумова Георгиева

Вержиния Сотирова Портарска

Весела Пламенова Борисова 1

Весела Пламенова Борисова

Георги Цветков Шияков

гергана Найденова Първанова 1

Гергана Найденова Първанова

Горица Валентинова Дамянова 1

Горица Валентинова Дамянова

Горица Валентинова Михалкова

Десислава Кирилова Йорданова 1

Десислава Кирилова Йорданова

Елена Стоянова Комитова – Вълчева

Елка Иванова Сотирова

Ерина Кирилова Пъхлева 1

Ерина Кирилова Пъхлева

Ива Живкова Борисова 1

Ива Живкова Борисова 3

Ива Живкова Борисова

Иван Георгиев Ненков

Иванка Димитрова Тодорова

Иво Асенов Симеонов 1

Иво Асенов Симеонов

Илиян Кирилов Илиев

Ирена Пламенова Крумова 1

Ирена Пламенова Крумова

Кирил Йорданов Кирилов

Крася Йорданова Илиева

Кристияна Михайлова Рангелова 1

Кристияна Михайлова Рангелова 2

Кристияна Михайлова Рангелова

Лозинка Методиева Томова 1

Лозинка Методиева Томова 2

Лозинка Методиева Томова

Любен Захариев Георгиев 1

Любен Захариев Георгиев

Любомир Исаев Цветков 1

Любомир Исаев Цветков 2

Любомир Исаев Цветков

Людмила Кирилова Георгиева

Мариана Станимирова Първанова

Мариела Асенова Кючукова

Мария Георгиева Асенова 1

Мария Георгиева Асенова

Мария Николова Минева 1

Мария Николова Минева 2

Мария Николова Минева

Методи Григоров Станков 1

Методи Григоров Станков 2

Методи Григоров Станков

Методи Станков Григоров 1

Милена Кирилова Миланова 1

Милена Кирилова Миланова 2

Милена Кирилова Миланова

Милена Пламенова Тодорова

Надежда Ненкова Ананиева 1

Надежда Ненкова Ананиева

Нели Стоянова Иванова

Николай Гичов Жотев 1

Николай Гичов Жотев

Николинка Йорданова Тодорова

Нина Начева Джукелова

Олга Костадинова Кючукова

Пламен Милчов Болдов 1

Пламен Милчов Болдов

Радостина Георгиева Петрова

Ренета Георгиева Кирилова 1

Ренета Георгиева Кирилова

Симеон Йорданов Добранов

Славчо Крумов Йорданов 1

Софка Домева Стоядинова 1

Софка Домева Стоядинова 2

Софка Домева Стоядинова

Стефка Евтимова Кирилова 1

Стефка Евтимова Кирилова 2

Стефка Евтимова Кирилова 3

Стефка Евтимова Кирилова

Сузана Веселинова Михайлова 1

Сузана Веселинова Михайлова

Уляна Борисова Топалова 1

Уляна Борисова Топалова

Христо Николаев Булев

Цветанка Стоилова Михайлова 1

Цветанка Стоилова Михайлова