Общинска администрация » Почетни звания

Почетни граждани на община Ковачевци:

БОЯН СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ – участник в Отечествената война и дългогодишен Директор на училище “Св.св.Кирил и Методий” с.Сирищник.