e-Услуги » Приемен ден

Приемни дни за граждани

Кмет – всеки понеделник 13.00 ч. – 15.00 ч.

Председател на Общински съвет – всяка сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Телефони за контакт :

Васил Станимиров – Кмет на Община Ковачевци – 0887933883

инж. Любомир Цветков – Зам.кмет на Община Ковачевци – 0884705030

Иво Симеонов – Зам.кмет на Община Ковачевци – 0884705031

Горица Михалкова – Секретар – 0886277977

Деловодство – 0884705038

e-mail : oba_kovachevtsi@abv.bg