Достъп до информация » Работно време на звеното за ДОИ

Всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,00 ч.  в Центъра за административно обслужване на Община Ковачевци

електронна поща : oba_kovachevtsi@abv.bg

телефон за контакт : 0889747579