Решения » Решения на Общински съвет Ковачевци – Мандат 2011 – 2015

РЕШЕНИЕ № 1

РЕШЕНИЕ № 2

РЕШЕНИЕ № 3

РЕШЕНИЕ № 4

РЕШЕНИЕ № 5

РЕШЕНИЕ № 6

РЕШЕНИЕ № 7

РЕШЕНИЕ № 8

РЕШЕНИЕ № 9 – Отменено със заповед на Областен управител на Област Перник

РЕШЕНИЕ № 10

РЕШЕНИЕ № 11

РЕШЕНИЕ № 12 – Отменено със заповед на Областен управител на Област Перник

РЕШЕНИЕ № 13

РЕШЕНИЕ № 14

РЕШЕНИЕ № 15

РЕШЕНИЕ № 16

РЕШЕНИЕ № 17

РЕШЕНИЕ № 18

РЕШЕНИЕ № 19

РЕШЕНИЕ № 20

РЕШЕНИЕ № 21

РЕШЕНИЕ № 22

РЕШЕНИЕ № 23

РЕШЕНИЕ № 24

РЕШЕНИЕ № 25

РЕШЕНИЕ № 26

РЕШЕНИЕ № 27

РЕШЕНИЕ № 28

РЕШЕНИЕ № 29

РЕШЕНИЕ № 30

РЕШЕНИЕ № 31

РЕШЕНИЕ № 32

РЕШЕНИЕ № 33

РЕШЕНИЕ № 34

РЕШЕНИЕ № 35

РЕШЕНИЕ № 36

РЕШЕНИЕ № 37

приложения към Решение № 37

Приложение 1 Приложение 2 Приложение 2-1 Приложение 3 Приложение 3-1

Приложение 3-2 Приложение 4 Приложение 4-2 Приложение 5

Приложение 7 Приложение 8 Приложение 9

РЕШЕНИЕ № 38

РЕШЕНИЕ № 39

РЕШЕНИЕ № 40

РЕШЕНИЕ № 41

РЕШЕНИЕ № 42

РЕШЕНИЕ № 43

РЕШЕНИЕ № 44

РЕШЕНИЕ № 45

РЕШЕНИЕ № 46

РЕШЕНИЕ № 47

РЕШЕНИЕ № 48

Решение №49

Решение №50

Решение №51

Решение №52

Решение №53

Решение №54

Решение №55

Решение №56

Решение №57

Решение №58

Решение №59

Решение №60

Решение №61

Решение №62

Решение №63

Решение №64

Решение №65

Решение №66

Решение №67

РЕШЕНИЕ № 68

Решение №69

Решение №70

Решение №71

Решение №72

Решение №73

Решение №74

Решение №75

Решение №76

Решение №77

Решение №78

РЕШЕНИЕ № 79

РЕШЕНИЕ № 80

РЕШЕНИЕ № 81

РЕШЕНИЕ № 82

РЕШЕНИЕ № 83

РЕШЕНИЕ № 84

РЕШЕНИЕ № 85

РЕШЕНИЕ № 86

РЕШЕНИЕ № 87

РЕШЕНИЕ № 88

РЕШЕНИЕ № 89

РЕШЕНИЕ № 90

РЕШЕНИЕ № 91

РЕШЕНИЕ № 92

РЕШЕНИЕ № 93

РЕШЕНИЕ № 94

РЕШЕНИЕ № 95

РЕШЕНИЕ № 96

РЕШЕНИЕ № 97

РЕШЕНИЕ № 98

РЕШЕНИЕ № 99

РЕШЕНИЕ № 100

РЕШЕНИЕ № 101

РЕШЕНИЕ № 102

РЕШЕНИЕ № 103

РЕШЕНИЕ № 104

РЕШЕНИЕ № 105

РЕШЕНИЕ № 106

РЕШЕНИЕ № 107

РЕШЕНИЕ № 108

РЕШЕНИЕ № 109

РЕШЕНИЕ № 110

РЕШЕНИЕ № 111

РЕШЕНИЕ № 112

РЕШЕНИЕ № 113

РЕШЕНИЕ № 114

РЕШЕНИЕ № 115

РЕШЕНИЕ № 116

РЕШЕНИЕ № 117

РЕШЕНИЕ № 118

Решение №119

Решение №120

Решение №121

Решение №122

Решение №123

Решение №124

Решение №125

Решение №126

Решение №127

Решение №128

Решение №129

Решение №130

Решение №131

Решение №132

Решение №133

Решение №134

Решение №135

Решение №136

Решение №137

Решение №138

Решение №139

Решение №140

Решение №141

Решение №142

Решение №143

Решение №144

Решение №145

Решение №146

Решение №147

Решение №148

Решение №149

Решение №150

Решение №151

Решение №152

Решение №153

Решение №154

Решение №155

Решение №156

Решение №157

Решение №158

Решение №159

Решение №160

Решение №161

Решение №162

Решение №163

Решение №164

Решение №165

Решение №166

Решение №167

Решение №168

Решение №169

Решение №170

Решение №171

Решение №172

Решение №173

Решение №174

Решение №175

Решение №176

Решение №177

Решение №178

Решение №179

Решение №180

Решение №181

Решение №182

Решение №183

Решение №184

Решение №185

Решение №186

Решение №187

Решение №188

Решение №189

Решение №190

Решение №191

Решение №192

Решение №193

Решение №194

Решение №195

Решение №196

Решение №197

Решение №198

Решение №199

Решение №200

Решение №201

Решение №202

Решение №203

Решение №204

Решение №205

Решение №206

Решение №207

Решение №208

Решение №209

Решение №210

Решение №211

Решение №212

Решение №213

Решение №214

Решение №215

Решение №216

Решение №217

Решение №218

Решение №219

Решение №220

Решение №221

Решение №222

Решение №223

Решение №224

Решение №225

Решение №226

Решение №227

Решение №228

Решение №229

Решение №230

Решение №231

Решение №232

Решение №233

Решение №234

Решение №235

Решение №236

Решение №237

Решение №238

Решение №239

Решение №240

Решение №241

Решение №242

Решение №243

Решение №244

Решение №245

Решение №246

Решение №247

Решение №248

Решение №249

Решение №250

Решение №251

Решение №252

Решение №253

Решение №254

Решение №255

Решение №256

Решение №257

Решение №258

Решение №259

Решение №260

Решение №261

Решение №262

Решение №263

Решение №264

Решение №265

Решение №266

Решение №267

Решение №268

Решение №269

Решение №270

Решение №271

Решение №272

Решение №273

Решение №274

Решение №275

Решение №276

Решение №277

Решение №278

Решение №279

Решение №280

Решение №281

Решение №282

Решение №283

Решение №284

Решение №285

Решение №286

Решение №287

Решение №288

Решение №289

Решение №290

Решение №291

Решение №292

Решение №293

Решение №294

Решение №295

Решение №296

Решение №297

Решение №298

Решение №299

Решение №300

Решение №301

Решение №302

Решение №303

Решение №304

Решение №305

Решение №306

Решение №307

Решение №308

Решение №309

Решение №310

Решение №311

Решение №312

Решение №313

Решение №314

Решение №315

Решение №316

Решение №317

Решение №318

Решение №319

Решение №320

Решение №321

Решение №322

Решение №323

Решение №324

Решение №325

Решение №326

Решение №327

Решение №328

Решение №329

Решение №330

Решение №331

Решение №332

Решение №333

Решение №334

Решение №335

Решение №336

Решение №337

Решение №338

Решение №339

Решение №340

Решение №341

Решение №342

Решение №343

Решение №344

Решение №345

Решение №346

Решение №347

Решение №348

Решение №349

Решение №350

Решение №351

Решение №352

Решение №353

Решение №354

Решение №355

Решение №356

Решение №357

Решение №358

Решение №359

Решение №360

Решение №361

Решение №362

Решение №363

Решение №364

Решение №365

Решение №366

Решение №367

Решение №368

Решение №369

Решение №370

Решение №371

Решение №372

Решение №373

Решение №374

Решение №375

Решение №376

Решение №377

Решение №378

Решение №379

 

 

РЕШЕНИЕ № 78