Структура, състав, функции на ОбС » Състав на ОбС

Председател на Общински съвет Ковачевци

Венцислав Асенов Тодоров

Община Ковачевци, тел. : 0884 705021

Електронна поща: oba_kovachevtsi@abv.bg

Приемен ден: сряда от 10.00 ч. до 12.00 ч.

Председателят на съвета:

  • 1. Свиква съвета на заседание.
  • 2. Ръководи подготовката на заседанията на съвета.
  • 3. Ръководи заседанията на съвета.
  • 4. Координира работата на постоянните комисии
  • 5. Подпомага съветниците в тяхната дейност.
  • 6. Представлява съвета пред външни лица и организации.

Списък на общинските съветници мандат 2011 -2015 година

1. Андрей Стефанов Аризанов

2. Венцислав Асенов Тодоров

3. Емилия Петрова Тонева

4. Ивайло Славчов Йорданов

5. Ина Тодорова Найденова

6. Мариана Методиева Миленова

7. инж. Методи Генадиев Методиев

8. Методи Симеонов Методиев

9. инж. Николай Петров Милошов

10. Николай Станков Николов

11. Татяна Георгиева Янева

Общинските съветници организират срещи, временни приемни, създават условия за консултиране с граждани по въпросите, по които работят Общинският съвет и общинската администрация.