ЗА КОВАЧЕВЦИ » Карта на Ковачевци

Местоположение

Площ – 139.10 кв.км

5,8 от територията на област Перник

Съгласно административно-териториалното деление на страната Община Ковачевци попада в Пернишка област и е шеста по големина в рамките на областта.

Характеристика :

- земеделска територия – 90.3 кв.км

- горски площи – 38.1 кв.км

- населени места и урбанизирани територии – 3.7 кв.км

- водни течения и водни площи – 6.1 кв.км

- транспорт – социална инфраструктура – 0.9 кв.км

Структура – 10 села

Административен център с.Ковачевци и селата Сирищник, Косача, Светля, Слатино, Ракиловци, Лобош, Калище, Чепино и Егълница Население – 2084 души към 31 декември 2004 година

Гъстота – 15,1 души/кв.км.

Граници – Община Ковачевци е разположена в западната част на страната и отстои на 55 км югозападно от гр.София и на 25 км в същата посока от гр.Перник, на североизток граничи с община Перник, на югоизток с община Радомир и на запад с община Земен.

Пътна мрежа

Категория 4 клас – 90.3

По-важни жп линии

София – Перник – Кюстендил – Гюешево


View Larger Map