Процедури » 11/2015 Договаряне без обявление с предмет „Авторски надзор по проект „Реконструкция на общински спортен комплекс в село Ковачевци и изграждане на мини игрище за футбол в село Калище, община Ковачевци”-ВЪЗЛОЖЕНА

Публикувано на 24.04.2015 г.

№ на Решението в АОП – 663006

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=663006

Документация