Процедури » 10/2015 Публична покана „Ремонт на местни пътища в община Ковачевци“-ВЪЗЛОЖЕНА

Публикувано на 27.04.2015 г.

Публична покана № в АОП – 9041189

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041189

Документация

Образци

КСС

Публикувано на 13.05.2015 г. – Отговори 1

Протокол