Процедури » 15/2015 Публична покана с предмет : „Избор на изпълнител на строителство с предмет:„Рехабилитация вертикална планировка УПИ VIII-271 и обслужващ тротоар кв. 21 – с. Лобош, община Ковачевци”-ВЪЗЛОЖЕНА

Публична покана : http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047615

КСС 

Образци

Публична покана

Съобщение до средствата за масово осведомяване

Публикувано на 07.12.2015  :

Протокол

№ в АОП 9047615