Публични покани 2016 година » 1/2016 „Проектиране и авторски надзор на местни пътища : „Ремонт на местни пътища : PER 1077/ІІІ-603 с.Ковачевци – Косача и PER 3184/ІІІ-603 Ковачевци – Светля, с.Сирищник, мах. Калайджийска” – ВЪЗЛОЖЕНА

Публикувано на 22.02.2016 г.

№ на публичната покана в Регистъра на АОП – 9050631

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9050631

Заповед

Публична покана

Документация

Задание 1

Задание 2

Съобщение медии

Протокол

Договор : Договор