Контакти

Информация за връзка с общината:

Община Ковачевци

Адрес:

2450 с. Ковачевци

община Ковачевци,

област Перник

е-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg

web: kovachevtsi.com

 

Телефони за контакт :

Име, фамилия

Длъжност

Телефон за връзка

Васил Станимиров

Кмет на Община Ковачевци

0887 93 38 83

инж. Любомир Цветков

Зам.кмет на Община Ковачевци

0884 70 50 30

Иво Симеонов

Зам.кмет на Община Ковачевци

0884 70 50 31

Горица Дамянова

Секретар

0886277977

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „ФСД”

Милена Здравкова

Директор на Дирекция „ФСД”  и Гл. счетоводител

0884 70 50 33

Ангелина Младенова

Гл. спец. „Счетоводител”

0887 52 28 22

Христо Булев

Ст. спец. „Счетоводител”

0884 70 50 37

Мариела Асенова

Ст. спец. „Касиер”

0885 74 75 73

Звено „Административно – правно обслужване”

Людмила Георгиева

Ст. спец. „Човешки ресурси”

0889 74 75 79

Зорница Иванова

Ст. спец. „Хуманитарни дейности и връзки с обществеността”

Симона Кирилова  Деловодство 0884 70 50 38

Цветанка Димитрова

Ст. спец. „ГРАО и гр. състояние” и деловодство

0884 70 50 39

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция „Териториално селищно устройство, европроекти, планиране и местно развитие”        

 

Бойка Лозанова

Директор Дирекция

0886 74 71 78

арх. Пламен Болдов

Главен архитект

0889 99 69 65

Ройна Евтимова Ст.спец. ТСУ 0887 64 64 27

Весела Борисова

Ст.спец. „Общинска собственост”

0884 70 50 34

Николай Жотев ст.спец. ТСУ 0887 64 64 27
                Антония Гигова                      Ст.спец.  0897 92 69 96

Гергана Първанова

Домакин

0885 73 74 78

Звено „Местни данъци и такси”

Мария Асенова

Гл. Спец. „Местни данъци и такси”

0885 74 75 27

Кметове на населени места и кметски наместници

Кметски наместник на с. Косача

Любен Георгиев

0884 70 50 24

Кметски наместник на с. Чепино

Николай Бонев

0884 70 50 27

Кметски наместник на с. Светля

Стефка Кирилова

0884 70 50 26

Кмет на кметство с. Сирищник

Пламен Янев

0884 70 50 25

Кметски наместник на с. Ракиловци

Методи Станков

0884 70 50 23

Кмет на кметство с. Лобош

Георги Шияков

0884 70 50 22

Кмет на кметство с. Калище

Йордан Тодоров

0887 99 69 68

Кмет на кметство с. Егълница

Иванка Тодорова

0884 70 50 20

Илиан Илиев

специалист “ОМП и служител по сигурността на информацията”

0884 70 50 2

 

Милена Найденова

Директор на детска градина „Радост“ с.Лобош

0886 74 79 71

Виолета Михайлова

Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Калище

0888 31 34 83

 

За връзка с Етнографски център „Сурвакари“ и Хлебна къща Лобош Бойка Лозанова 0886 74 71 78

Форма за контакт:

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение