Процедури » ЗАПИТВАНИЯ ЗА ОФЕРТИ 2016 г.

Публикувано на 19.09.2016 г. :

1/2016 г. – „Реконструкция на Целодневна детска градина-с. Лобош, община Ковачевци“

Запитване за оферта

Публикувано на27.09.2016 г.  : Срокът за  получаване на оферти се удължава до 28.09.2016 г.

Публикувано на 20.09.2016 г. :

2/2016 г. – „Рехабилитация на Общински път МП РER 3071/ III – 623”

Запитване за оферти

Публикувано на 27.09.2016 г.  : Срокът за  получаване на оферти се удължава до 29.09.2016 г.