ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2017 година » ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ