Общински съвет » Проекти на нормативни актове

Публикувано на 16.07.2018 г. : ДОКЛАДНА ПРОМЯНА ПРАВИЛНИК НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КОВАЧЕВЦИ 2015-2019 2017

Публикувано на 30.01.2019 г.  ДОКЛАДНА ПРОМЯНА НАРЕДБА ОБЩЕСТВЕН РЕД